Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P13 (Hạ) – [XX]: Vì ta là ái nhân của ngươi.


Người luyện võ công, phần lớn là truy cầu sức mạnh. Có lực lượng cường đại, cư nhiên những điều khác mà thiên hạ thường bộc lộ vẻ ham muốn chiếm đoạt: danh vọng, tiền tài, quyền lực, thậm chí giang sơn… đều là có thể về tay. Còn nếu không phải muốn mạnh để chiến đấu, ngược lại cũng có thể do mong muốn tự bảo vệ bản thân và những người yêu thương.