[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C123: Mơ màng.


Thân mình Tiểu Tứ Tử tà tà theo nóc nhà liền trượt xuống.

Nóc nhà này không thấp, Công Tôn cùng Tiểu Lương Tử đồng thời cả kinh, Tiểu Lương Tử nhanh chóng lao theo, Công Tôn cũng không quản mình có võ công hay không, cũng lao xuống tiếp.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C122: Một đường sinh cơ.


Bạch Ngọc Đường một mình đi vào Khốn Long Trận, nếu nói là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa bốn người bọn họ, tính cách đích thực là có nhiều khác biệt, ai cũng có đặc điểm riêng, nhưng muốn tìm ra điểm giống nhau giữa bọn hắn, vậy tất nhiên là to gan lớn mật.