Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记

Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记.

Tác giả: Nhĩ Nhã.

Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记.

Translator: QT – by Yuuri.

Editor: Yuki Ame.

E/N: Cảm ơn Yuuri đã cho phép mình dùng bản QT của Yuuri để edit.

Đại khái là do edit gần xong quyển 19 Long Đồ Án mình lại ngứa tay muốn có việc làm bên cạnh viết và transfic cho nên quyết định tiếp tục HPTCK, căn bản vì mình cũng theo mỗi đam mỹ của Nhĩ Nhã mà thôi chứ không đọc được bao nhiêu bộ [nói thực ra đam mỹ của Nhã tỷ mình cũng đọc mỗi Long Đồ Án, SCI mê án tập với HPTCK mới này, có ai ngạc nhiên không nếu mình nói thực ra Quỷ Hành Thiên Hạ mình cũng chưa đọc =)))], cũng chả biết bắt đầu từ bộ nào thì hay… Nên cứ để tình yêu với Thiên Tôn cho mình tiếp tục edit vậy :)) Chỉ là edit vì thích và hoàn toàn phi lợi nhuận, tốc độ nhanh chậm tuỳ hứng =))

hptck

.

Quyển 1: Bình Chung thải nha – Bình Xuyên Hà chi chiến.

Editor: finanthony.wordpress.com

54: Đi con đường nào.

Quyển 2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến.

Q2 – [Vụ 4]: Chương 82 – 90. – Hoàn.

Nội dung trích đoạn: Trận luận võ so 100 chiêu giữa Thiên Tôn với Bạch Ngọc Đường – Triển Chiêu – Triệu Phổ – Lâm Dạ Hoả.

.

91: Biến hoá rất nhỏ – 92: Phương pháp của tiền nhân

93: Tuyệt cảnh cùng cơ hội thắng – 94: Chiến cuộc

95: Chui từ dưới đất lên mà ra – 96: Đại chiến báo cáo thắng lợi

.

Vụ 5: Tông Tổ chi huyết. – Hoàn.

.

Vụ 6: Nguyệt lạc tinh trầm – Vọng Tinh Than chi chiến.Hoàn.

.

Quyển 3: Hắc Thuỷ tà linh.

Vụ 7: Hắc Thuỷ tà linh. Đang tiến hành.

One thought on “Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记.

 1. Tpqxmpdvm
  Vào 19-09-2016 09:57, “Yuki Ame ❄” đã viết:
  >
  > Yuki Ame posted: “Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký
  – 黑风城战记. Translator: QT – by Yuuri. Editor: Yuki Ame. E/N: Cảm ơn Yuuri đã
  cho phép mình dùng bản QT của Yuuri để edit. Đại khái là do edit gần xong
  quyển 19 Long Đồ Án mình lại ngứa tay muốn có việc là”
  >

  Like

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s