[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C92: Phương pháp của tiền nhân.


Trên đời cái gì đáng sợ nhất? Đối với chuyện này mỗi người không có cùng đáp án, nhưng có một dạng đồ vật xuất hiện nhất định gây sợ hãi rất cao, thì phải là —— không biết!