[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C124: Phá trận.


Tiểu Tứ Tử hô lớn “Miêu Miêu muốn làm náo động.”

Dẫn tới mọi người “bá” một tiếng xoay mặt, tất cả cùng nhìn về một phương hướng, chính là… Công Tôn nhìn nhìn trái phải, phát hiện ánh mắt vài vị lão gia tử kia không giống như là nhìn người “làm náo động”, lại như là chuẩn bị nhìn người “thống trị rắc rối” …