[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C127: Hồi ức đóng băng.


Bạch Ngọc Đường một tay cầm khối đá cuội khắc đầy đồ án kia, một tay cầm bản đồ Hắc Phong Thành, liền mang theo Triển Chiêu xuyên phố, tìm kiếm cái gì.

Hai người bọn họ đi tới, một đám người tò mò mặt khác đi theo phía sau.