[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C133: Dị tượng.


Công Tôn Mỗ kể một câu chuyện không dài không ngắn, cũng không đầu không đuôi, lại làm ra một loại cảm giác truyền kỳ, đặc biệt xứng với toà cung điện rực rỡ ánh sao phía xa xa kia, làm người ta trong lòng hướng về.