[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C134: Mê trung mê.


Trên Băng Nguyên Đảo, lúc này tất cả mọi người có chút đau đầu, bởi vì cầu băng kia đã sụp, lúc này hành động cũng rất không tiện, nếu muốn xuống núi, chỉ có thể ngồi Yêu Yêu bay về đi.