[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C136: Di vật thượng cổ.


Triển Chiêu xoa xoa mắt tiếp tục nhìn —— những hắc y nhân vẫn không thấy bóng dáng.

Triển hộ vệ duỗi tay liền kéo Bạch Ngọc Đường bên cạnh.