Others

Thu thập ý kiến [Cần đọc].


Mọi người đi qua vui lòng vào cmt cho mình cái nha. Về mấy fiction và bản edit của mình. Mình sẽ làm một cái poll hỏi ý ngắn gọn, và nhờ mọi người cmt thêm cho rõ ý hơn, được không? Vì lợi ích của các bạn, đừng bỏ qua post này :3