Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记

[HPTCK] Q1 – C54: Đi con đường nào.


Trong Ánh Tuyết Cung.

Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, ôn tuyền trong cung hơi nước bốc hơi, khiến cho cả ngày mây mù lượn lờ.