Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记

[HPTCK] Q1 – C54: Đi con đường nào.


Trong Ánh Tuyết Cung.

Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, ôn tuyền trong cung hơi nước bốc hơi, khiến cho cả ngày mây mù lượn lờ.

Advertisements