ChangKyu · HaeKyu · [Shortfic] Lưỡng Kiếp Tình Duyên

[LKTD] Chương 9: Problem?!


“Đời mình chắc chắn nhiều vấn đề hơn!”

Đó là điều đầu tiên KyuHyun nghĩ đến khi thức dậy trong hoàng cung Vệ Quốc với một cái đầu đau như búa bổ. Tới mức trong mấy giây đầu tiên cậu phải đưa tay sờ khắp đầu xem có vết nứt nào không nữa.

[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C153: Vô tình gặp được.


Ở vào Hi Châu Phủ Bích Thủy Trấn, bởi vì có phái Thiên Sơn tồn tại, trấn nhỏ nguyên bản võ lâm thường thường không có gì lạ này, không biết khi nào khởi phát, rồi liền thành thánh địa Trung Nguyên.