Long Đồ Án Quyển Tập – 龙图案卷集

Long Đồ Án Quyển Tập – 龙图案卷集

Tác giả: Nhĩ Nhã.

Tác phẩm: Long Đồ Án Quyển Tập – 龙图案卷集

Translator: QT – by Yuuri.

Editor: Yuki Ame.

E/N: Cảm ơn Yuuri đã cho phép mình dùng bản QT của Yuuri để edit.

Đại khái là rảnh quá nên làm trang tổng hợp cho LĐA luôn dù mình chỉ mon men pick có 3 quyển cuối mà thôi :)) Với lại thi thoảng post chương mình tự tay edit của 1 quyển nào đó bất kì mà có hint Ân Tôn, Lang Phụng blah blah… :)) đại khái như không gian cho fangirl tự kỉ :))

LĐA.jpg

.

Quyển 18: Mộc ngẫu động phủ.Hoàn.

.

Quyển 19: Ngư Vĩ chẩm.Hoàn.

.

Quyển 20: Oai kim bồn.Đang tiến hành.

2 thoughts on “Long Đồ Án Quyển Tập – 龙图案卷集

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s