[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C157: Trên đường đi thuyền.


Tất Châu phủ, tọa lạc tại Đông Nam Hắc Phong Thành, nơi này là chốn giao hội hai tuyến vận tải đường thuỷ chính yếu các hướng Đông Tây Nam Bắc, là nơi ngồi thuyền chạy tới Hắc Phong Thành đều phải đi qua, được xưng là Tây Bắc đệ nhất thủy thành.