HaeKyu · [Longfic] Blood, Hatred And Love

[BHL] Chapter 27: Trao đổi.


– Hyung à, thực sự từ chối lời đề nghị của Hiệp hội như thế sẽ không sao chứ?

ChangMin lo lắng hỏi LeeTeuk khi cùng anh đi tới thư viện chọn vài cuốn sách bắt đầu nghiên cứu phép thuật mới.

[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C668: Kim diện.


Trước cửa Thái Bạch Cư, nha dịch Khai Phong Phủ cùng người giang hồ Cao Hà trại đã xảy ra tranh chấp, quan phủ phải bảo vệ hiện trường vụ án, phát hiện ai cũng không được đi vào, người giang hồ muốn đoạt lại thi thể đồng môn nhà mình để đòi hung thủ nợ máu trả bằng máu.