[LĐA] Quyển 20: Oai Kim Bồn

[LĐA] Q20 – C668: Kim diện.


Trước cửa Thái Bạch Cư, nha dịch Khai Phong Phủ cùng người giang hồ Cao Hà trại đã xảy ra tranh chấp, quan phủ phải bảo vệ hiện trường vụ án, phát hiện ai cũng không được đi vào, người giang hồ muốn đoạt lại thi thể đồng môn nhà mình để đòi hung thủ nợ máu trả bằng máu.