[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C168: Người thủ vệ.


Ân Hậu đã trở lại, không chỉ có mình hắn đến, phía sau còn dẫn theo vài người.

Cầm đầu là một cô nương, không đợi mọi người nhận ra, liền đã vụt một chút tiến lên, “Miêu yêu!”