[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C161: Điểm chung.


Thiên Tôn cảnh cáo các cao thủ Cuồng Phố, để những người võ lâm Tây Vực từng đối Ma Cung có ân oán cũng đừng có mà chủ ý đánh Triển Chiêu.