[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Extra Two: White. Grey. Black [Valeryl’s Past]


Đầu mùa đông, trong một căn phòng khoá kín mọi ngóc ngách chỉ chừa lại lỗ trống hình vuông bé xíu xiu cỡ hai gang tay, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra ngoài khung cửa ấy, chạm khẽ lên lần tuyết lạnh đầu mùa.