Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 5: Too late | TeukKyu.


Đó là tám giờ vào một buổi tối thứ ba bình thường. LeeTeuk đang ngồi với cái laptop và tìm kiếm một cái gì đó đang hiện diện ở đó. Anh nở một nụ cười cay đắng, không còn nhiều thời gian nữa.

[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C173: Kim Mâu.


Chuyện Hắc Thủy tà linh này không thể tán gẫu thâm sâu, càng nói ra càng dọa người, liên hệ với sự tình năm đó của Thánh Linh Vương kia, thực sự cảm thấy cứ tiếp tục phát triển thì chính là thiên hạ đại loạn.