Others

Update nhẹ tình hình nhà cửa.


Xíu cập nhật nhẹ nhàng về tình hình nhà cửa tháng 6.