Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 51.


– Sir!

Đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười lạ lẫm, lại được phép huy động toàn bộ thành viên Sở Phản Ứng nhanh trước mặt,…