Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 44.


Chiếc lồng nhốt hai người Jam và Nikky bật mở, Nikky đi trước quét ánh mắt một vòng, chú tâm lắng nghe, cảm giác của cậu chưa bao giờ sai, dù chưa biết thứ được thả vào đây là gì nhưng cần phải nhanh chóng xông ra bên ngoài.