Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 40.


– Bên dưới chúng ta là một hồ cá.
Jana miêu tả hình ảnh nhận được trên chiếc kính áp tròng.

Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 41.


Tiến bước thong thả vào cửa chính của tòa nhà, hỏi thuê một căn phòng, đồng thời cũng gửi hình ảnh quan sát được về phía đám Lust, lại thực sự được dẫn lên phòng số 701.