Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 40.


– Bên dưới chúng ta là một hồ cá.
Jana miêu tả hình ảnh nhận được trên chiếc kính áp tròng.

Advertisements