Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Drabble Collection] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí | QCTS fanfic.

Author: Helena Evans.

Artist: Yui Lê, Vương Khởi Tà, Lev Bay.

Fiction: Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí [Diary of Living together with fantastic creatures – DLTFC]

Disclaimer: Toàn bộ không gian trong fiction này là của chúng tôi cả.

Category: Humour, funny, cute and sweer, fluff…

Characters: Nhân vật trong project Quốc Ca Thế Sự của Bơ. Và các mascot là các fan mà sẽ được đề cập sau ~

Pairing: None. Nhưng mình không cấm đẩy thuyền :))))

Rating: T.

Length: Drabble collection.

Status: On-going… Lê lết từng shot vs tốc độ bàn thờ…

DO NOT TAKEOUT WITHOUT ME AND YUI’S PERMISSION.

~~o0o~~

Giới thiệu mascot.

Shot 1: Đây là sinh vật gì vậy?Shot 2: Tôi nhặt được mascot rồi!

Shot 3: Chuyến picnic 

Bonus: Chuyện nấu ăn với các quốc ca.

Shot 4: Cố sự xui xẻo của Mameli (1) – Chuyện cắt bánh mochi

Shot 5:

 

Feedback, please ~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s