Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Mascot] Shot 1: Đây là sinh vật gì vậy?


Hiện thời, đám giai quốc ca đang rất là rối trí.