[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C181: Nhãn trận quỷ kế.


Triển Chiêu liền như vậy tiến Khai Phong Phủ giúp việc cho Bao đại nhân, cũng không biết là vì sao, hắn vừa đến, nha môn nguyên bản lạnh lùng khô khan, lập tức náo nhiệt lên.

Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Thất hình đại tội Assassin

[SINS] Chapter 4.


Sloth rũ mái tóc nâu dài, ngồi tựa ghế, hai chân vắt chéo để trên bàn, tay cầm chai bia đã vơi được một nửa, hướng về phía người đang ra sức nện bao cát càu nhàu:

– Mới xong nhiệm vụ mà đã tập như muốn đánh chết người thế. Ai làm gì ông hả?