[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C184: Ngàn năm truy tìm.


Bên ngoài Thiên Khanh, mọi người rốt cục tìm được Triệu Phổ, phát hiện sự tình đã phát triển theo phương hướng ngoài dự liệu của bọn họ.