[Longfic] SPPs' Academy

[SPPA] Vol I – 18: Who is the Spring’s Royal? – Part 1.


– Shh… Aiden, góc của em có con mồi tiến vào đấy…

Cách xa 50m, đôi mắt cú vọ của Casey dò được thông tin tình báo quý báu vội vã thông tri bằng cả ngôn từ lẫn body language cho đàn em gần vị trí đó nhất.

Others

Search term part 3 – Or stories about some twisted minds…


Đến hẹn lại lên, đây là bài tổng hợp search term mang tính xả stress mà mình muốn cho các reader của mình biết có những nhân tố đã dùng con đường nào để tới với wp của mình =))