Others

Thông báo dọn nhà cho các fiction của Quốc Ca Thế Sự.


Thông báo dọn nhà cho các fiction của Quốc Ca Thế Sự.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C3: The mirror on the wall | Part 2.


Thật tình, sao lại nhờ mình cơ chứ…

À, chào mọi người. Tôi là Tiến, là người kể chuyện cho các bạn ngày hôm nay.