[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C96: Đại chiến báo cáo thắng lợi.


Triệu Phổ ngày thường bài binh bày trận, đối phó đều là người, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C95: Chui từ dưới đất lên mà ra.


Phong Tê Cốc cùng với khu xung quanh là một mảng đại loạn, Triệu Phổ cũng là ôm Tiểu Tứ Tử tựa vào trong quân lều, nhìn cát trên bàn chủ soái trong tế sa một chút một chút đi xuống.