[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C185: Người đến người đi.


Sau một câu “Không tốt!” của Thiên Tôn cùng Ân Hậu… Trong không trung xuất hiện những điểm sáng màu đỏ dày đặc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hỏa tiễn tựa thiên la địa võng mà rơi xuống.