[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C626: Hỉ yến tân lang tân nương bỏ trốn, liền bỏ trốn đi.


Hồng Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa trước thành thân một ngày đột nhiên bỏ trốn, mọi người trong Ngũ trang lo lắng, thiệp cưới đều phát hết rồi, người tới dự tiệc cưới là số lượng lớn, nhưng ngày mai làm như thế nào hoàn thành việc vui? Tân lang tân nương đều đã bỏ chạy!

[LĐA] Quyển 18: Mộc Ngẫu Động Phủ

[LĐA] Q18 – C625: Hỉ yến tân lang tân nương bỏ trốn.


Mộc ngẫu động phủ cùng Tô Châu phủ có mấy địa điểm cháy đều đều một đêm, sau khi dập lửa, ngay cả một chút tro cũng không còn lại cho mọi người, toàn bộ biến thành đất khô cằn, vẫn là gió thổi qua sẽ theo đó mà tán loạn.