[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C662: (PN) Miêu phong ba – Thượng.


Vụ đuôi cá chẩm kết án xong, ngày hôm sau, Triển Chiêu sáng sớm ngủ dậy đã tìm không thấy bóng người Bạch Ngọc Đường, đụng tới Tiểu Tứ Tử ở trong sân đang chơi đùa với Ách Tử, liền hỏi hắn, “Chuột kia đâu?”

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C661: Ác dục chi cung.


Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia vào rừng cây.

Rừng cây này khá nhiều cây lớn, trong rừng thực tối, hơn nữa nhánh lá cành cây vươn lên đan xen dày đặc… Bóng người đào tẩu kia gần như chìm trong màn đêm, vừa mới đảo vòng qua mấy thân cây, đã muốn không thấy tăm hơi.

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C654: Ngọc trung chi mê.


Công Tôn vừa mới thông suốt được điều gì, liền pha chế nước thuốc đổ lên đầu lâu bộ xương khô của Thôi Thành, kết quả… đầu lâu liền xảy ra biến hóa, nguyên khối đầu lâu biến sắc, bắt đầu biến thành sắc xanh vàng, hơn nữa trên bề mặt đầu lâu, còn hiện ra rất nhiều bọt khí.