[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C662: (PN) Miêu phong ba – Thượng.


Vụ đuôi cá chẩm kết án xong, ngày hôm sau, Triển Chiêu sáng sớm ngủ dậy đã tìm không thấy bóng người Bạch Ngọc Đường, đụng tới Tiểu Tứ Tử ở trong sân đang chơi đùa với Ách Tử, liền hỏi hắn, “Chuột kia đâu?”

[LĐA] Quyển 19: Đuôi Cá Chẩm

[LĐA] Q19 – C661: Ác dục chi cung.


Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia vào rừng cây.

Rừng cây này khá nhiều cây lớn, trong rừng thực tối, hơn nữa nhánh lá cành cây vươn lên đan xen dày đặc… Bóng người đào tẩu kia gần như chìm trong màn đêm, vừa mới đảo vòng qua mấy thân cây, đã muốn không thấy tăm hơi.