HaeKyu · [Longfic] Linh Thú

[LT] Chương 8: Tao ngộ nơi Quế Mạn.


Đông Hải vừa đi vừa ngoạn cảnh đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon, chậm rì rì mà rời Thiên Nhai Cốc vắng hoe kì quái, ra tới trấn phụ cận nằm lọt thỏm giữa hai vùng Thiên Nhai Cốc và Phong Hành Sơn – Phong Nhai trấn.

Advertisements