Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C3: The mirror on the wall | Part 2.


Thật tình, sao lại nhờ mình cơ chứ…

À, chào mọi người. Tôi là Tiến, là người kể chuyện cho các bạn ngày hôm nay.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C3: The mirror on the wall | Part 1.


Xét trên khía cạnh cơ sở vật chất, ngôi trường này phải nói là không thiếu thứ gì. Ngược lại, điều này còn là một trong những điều kiện tiên quyết khi bọn học sinh tụi tôi chọn trường nữa.

Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C2: Cố sự của Hội trưởng hội học sinh.


Sau cả một chương giới thiệu thì chắc mọi người đều mong chờ giải mã bí mật đầu tiên lắm rồi nhỉ?

Advertisements
Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C1: The fax machine.


Trong văn phòng hội học sinh có một cái máy fax trông rất cổ.

Advertisements
Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[Longfic] Eternal Youth | School AU | QCTS fanfic.


Original plot: Yui Lê (Yui).

Plot developers: Helena Evans (Laz), Kusano Sakura (Alice).

Storyline creators: Laz, Alice.

Writers: Laz, Alice.

Illustrator: Yui, Laz.

Advertisements