Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C3: The mirror on the wall | Part 2.


Thật tình, sao lại nhờ mình cơ chứ…

À, chào mọi người. Tôi là Tiến, là người kể chuyện cho các bạn ngày hôm nay.

Advertisements
Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C1: The fax machine.


Trong văn phòng hội học sinh có một cái máy fax trông rất cổ.

Advertisements