[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C184: Ngàn năm truy tìm.


Bên ngoài Thiên Khanh, mọi người rốt cục tìm được Triệu Phổ, phát hiện sự tình đã phát triển theo phương hướng ngoài dự liệu của bọn họ.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C141 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 2)


Mọi người Khai Phong ấp trứng cho tới trưa, cũng là đụng phải một đống việc lạ, hiển nhiên còn có người khác nhớ thương quả trứng Phượng Hoàng lai lịch không rõ, điều này khiến cho mọi người cảnh giác.