[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C160: Cuồng Phố.


Triển Chiêu đột nhiên xuất hiện, khiến không khí xấu hổ trong lâu nháy mắt giải trừ.

Nhóm tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn đối với Triển Chiêu cũng không khách khí, gặp mặt chào hỏi so với khi gặp Bạch Ngọc Đường cũng càng thuần thục.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C141 (PN): Sinh đản khoái hoạt (Trung 2)


Mọi người Khai Phong ấp trứng cho tới trưa, cũng là đụng phải một đống việc lạ, hiển nhiên còn có người khác nhớ thương quả trứng Phượng Hoàng lai lịch không rõ, điều này khiến cho mọi người cảnh giác.