[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C114: Sơ tham.


Triển Chiêu cùng Hồng Tề Thiên trà trộn vào Thúy Ngọc Ban, đứng ở trước cửa một cái lều lớn chờ “Vạn sư phụ” .

Cùng lúc đó, trên núi Trâu Lương mang theo Lâm Dạ Hỏa, để thuộc hạ tản ra khắp sườn núi, tra tìm manh mối.

[HPTCK] Q2: Liệt diễm luyện hoả – Phong Tê Cốc chi chiến

[HPTCK] Q2 – C98: Tông Tổ thôn.


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại Hắc Phong Thành, đụng phải danh tướng Triệu gia quân Hồng Vận tướng quân Hồng Tề Thiên.

Hồng Tề Thiên có “vận may” khiến hai người khắc sâu ấn tượng, bất quá nói thật, vị này thay vì nói là Hồng Vận, không bằng nói là ôn thần càng thỏa đáng.