Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Triệu Phổ – Công Tôn tương tính nhất bách vấn | Thượng.


Triệu Phổ – Công Tôn tương tính nhất bách vấn | Thượng.

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Cua nhỏ x Màn thầu tương tính nhất bách vấn – Thượng.


Đoản văn: Cua nhỏ x Màn thầu 100 vấn.

Fandom (nguyên tác): Long Đồ Án, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã)

Author: Yuki Ame.

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P5 – [VI & VII] | Cua nhỏ x Màn thầu.


Bàng Dục theo một cách nào đó sau khi cải tà quy chính quả thực là bị Bao Duyên ảnh hưởng, trước sách vở văn phòng tứ bảo là những gì hắn ngán nhất, giờ thì nhìn lại, tại sao hắn lại chăm chú cầm sách mà đọc thế?

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

Protected: [Đoản văn] Lang Phụng tương tính nhất bách vấn – Hạ.


There is no excerpt because this is a protected post.

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P2 – [III] Bảng xếp hạng | Ân Tôn, Thử Miêu, Lang Phụng…


Sáng sớm tại Mãn Thiên Tinh lâu, đã người ra kẻ vào tấp nập. Triển hộ vệ cùng Bạch Ngọc Đường đã an tọa tại một nhã gian xinh xắn lầu hai gọi điểm tâm.

Advertisements
Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Lang Phụng tương tính nhất bách vấn – Thượng.


Fandom (nguyên tác): Long Đồ Án, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã)

Author: Yuki Ame.

Disclaimer: Tình tiết nếu không thuộc về nguyên tác thì đều là tự tác giả fiction hư cấu ~

Cặp đôi: Trâu Lương – Lâm Dạ Hỏa aka Ách Lang – Hỏa Phụng.

Advertisements