Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · One–two–three shots

[Đoản văn] Ân Tôn tương tính nhất bách vấn – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.


Cái này làm trong một lần quá rảnh rỗi, quá quắn quéo, quá nhàn cư vi bất thiện… Mọi nội dung không liên quan đến nguyên tác thì hoàn toàn là bịa ra, để thỏa mãn cõi lòng fangirl thích phải cặp đôi nhị lão chỉ có quăng hint, hint và hint, hint đến cháy mặt cũng biết là không thành đôi trong nguyên tác được =))