Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Mascot] Shot 3: Chuyến picnic.


– Anh làm món gì vậy?

Yumeji nhảy xung quanh cái bàn đầy bột và các thể loại gia vị của Jana, tò mò hỏi.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Mascot] Shot 2: Tôi nhặt được mascot rồi!


Trên đường trở về nhà, Figueredo vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Tiến về những gì hai người thấy hôm nay.

Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[Longfic] Eternal Youth | School AU | QCTS fanfic.


Original plot: Yui Lê (Yui).

Plot developers: Helena Evans (Laz), Kusano Sakura (Alice).

Storyline creators: Laz, Alice.

Writers: Laz, Alice.

Illustrator: Yui, Laz.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Mascot] Shot 1: Đây là sinh vật gì vậy?


Hiện thời, đám giai quốc ca đang rất là rối trí.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [DrabCo] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí

[Drabble Collection] Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Artist: Yui Lê, Vương Khởi Tà, Lev Bay.

Fiction: Nhật ký sống chung với sinh vật huyền bí [Diary of Living together with fantastic creatures – DLTFC]

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Multi shots] Inside the Fairy Tales World

[Multi shots] Inside the Fairy Tales World | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Inside the Fairy Tales World.

Advertisements
One–two–three shots · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka]

[Oneshot] Trouble Sleeping | QCTS fanfic.


Author: Helena Evans.

Fiction: Trouble Sleeping.

Advertisements