Multi Shots – Drabble [Collection]

[FBL] Shot 1 (I): BBQ party and the game “Truth or Dare” – Part 1.


– RyeoWook hyung, nướng lẹ lên đi, em đói ~~
Henry dài giọng mè nheo, điệu bộ như đang muốn nằm bẹp ra bàn mà ăn vạ rằng cậu sắp chết đói tới nơi rồi.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection]

[FBL] Shot 2 (II, III): Những cuộc trò chuyện của các maknae.


Shot 2: Những cuộc trò chuyện của các maknae.

II, Couple sư phụ và đệ tử.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection]

[DrabCo] Friendship, Bromance, Love… | Super Junior, DBSK, SHINee.


Author: Yuki Ame.

Drabble Collection: Friendship, Bromance, Love…

Characters: Super Junior, Henry, ZhouMi, DBSK, SHINee,…

Advertisements