Multi Shots – Drabble [Collection]

[FBL] Shot 1 (I): BBQ party and the game “Truth or Dare” – Part 1.


– RyeoWook hyung, nướng lẹ lên đi, em đói ~~
Henry dài giọng mè nheo, điệu bộ như đang muốn nằm bẹp ra bàn mà ăn vạ rằng cậu sắp chết đói tới nơi rồi.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-Multi Shots] Couples with KyuHyun.


Author: ADisappearance

Fiction: Series Oneshot [named by translator]

Translator: Yuki Ame.

Characters: Main KyuHyun. Super Junior, DBSK.

Advertisements
One–two–three shots · Other Couples · Translated fiction

[Trans-One shot] The Guardian | KyuHyun, Henry.


Summary: Henry discovers one of Kyuhyun’s best kept secrets, and in turn Kyuhyun helps Henry when he needs it most.

Advertisements
Multi Shots – Drabble [Collection]

[FBL] Shot 2 (II, III): Những cuộc trò chuyện của các maknae.


Shot 2: Những cuộc trò chuyện của các maknae.

II, Couple sư phụ và đệ tử.

Advertisements
HaeKyu · One–two–three shots · [Shortfic] Perfect Trap

[PT] Extra 1: Partie Nuit, à nonveau?! – Part 1.


Category: fluff, funny, humour, troll,…

Prequel: Perfect Trap – Cái bẫy hoàn hảo.

Summary: Cái gì, lại dạ tiệc nữa à?!

Advertisements
HaeKyu · [Shortfic] Nghiệt Duyên

[ND] Chương 17: Cuộc sống tại Thuỷ Vân sơn cốc.


Sau ba ngày chữa trị vết thương và nhờ Hàn Canh vận nội lực, thương tích của Hữu Thiên đã giảm đi nhiều, chu tước trên thân hắn có vẻ già yếu lụ khụ đi, nét cũng mờ nhạt sắc hồng khiến Nghệ Thanh cảm giác rất hứng thú, lại còn cái thể loại giải được độc thì họa đồ thay hình đổi dạng?

Advertisements