Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Shortfic] Chains of Possession

[CoP] Chapter 2: Black hope.


Mong muốn nhỏ nhoi trước khi chìm vào mộng mị của Kimi Ga Yo đã không thành hiện thực.

Advertisements
Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Shortfic] Chains of Possession

[Shortfic] Chains of Possession | QCTS | JanaShiro.


Author: Yuki Ame.

Fiction: Chains of Possession [CoP]

Category: Angst, hurt/comfort, sad, BDSM, master/slave…

Advertisements