Multi Shots – Drabble [Collection] · Other Couples · Translated fiction

[Trans-CWK] Shot 4: KiBum leaving for his hiatus | BumKyu.


“Em sẽ không tham gia vào album tới đâu.” KiBum đột nhiên nói vào một ngày bình thường hoàn toàn đẹp trời. Và đó là khi mọi thứ bắt đầu trở nên kì cục.

“Huh?” HeeChul lớn giọng hỏi lại.

HaeKyu · [Longfic] Almost Like Human

[ALH] Chapter 35: We have some trouble.


Cuối cùng thì, sau khi đau khổ chán chê, DongHae và KiBum cũng phải quay trở lại với vị trí công việc của mình. Một người là chủ tịch một tập đoàn lớn, một người là đội trưởng một đội trọng án quan trọng trong sở cảnh sát Seoul, thật sự giờ giống hai cái xác mất đi phần hồn hơn là hai con người hoàn thiện.