Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P11 – [XVI, XVII] Kí ức xa xưa (2)


A/N: Series phiên bản hồi nhỏ đã quay lại ~~ Dù rằng nguyên nhân viết nó là do tác giả nắn nót mãi chưa xong P9 hạ và P10 nên viết như quà tạ lỗi…

Ân Tôn | Lang Phụng | [...] · Multi Shots – Drabble [Collection]

[CSĐSM] P8 – [XI, XII, XIII]: Kí ức xa xưa (1) | Ân Hậu x Thiên Tôn.


“Ta tên Phục Vệ Hàng, ngươi tên gì nha?” Sau vài câu trò chuyện về cha nương phụ mẫu, hai đứa trẻ xa lạ bắt đầu trở nên cởi mở hơn, đứa trẻ mặc hắc y tự giới thiệu, vẻ mặt đã có chút thân thiện.