[Trans] Kpop Vocal Analysis

Mamamoo WheeIn’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis


Analyst: Haruko

Translator: Yuki Ame

Advertisements
[Trans] Kpop Vocal Analysis

Mamamoo Solar’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Analyst: Haruko

Translator: Yuki Ame

Link to post

T/N: Dạo gần đây bị nghiện “1cm Pride” và độ lầy của Mamamoo, lần đầu tiên trong cuộc đời vốn dĩ gần như chả quan tâm Kpop nữa giờ lại nảy sinh cảm tình với idol nữ =))

Advertisements
[Trans] Kpop Vocal Analysis

JYJ JunSu’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Re-Analyst: ahmin3 (Originally analyzed by Chung)

Translator: Yuki Ame.

Link to post

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

Advertisements
[Trans] Kpop Vocal Analysis

JYJ JaeJoong’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Re-Analyst: ahmin3 (Originally analyzed by Chung)

Translator: Yuki Ame.

Link to post

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

Advertisements
[Trans] Kpop Vocal Analysis

TVXQ! ChangMin’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Re-Analyst: ahmin3 (Originally analyzed by Chung)

Translator: Yuki Ame.

Link to post

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

Advertisements
[Trans] Kpop Vocal Analysis

Super Junior KyuHyun’s Vocal Analysis | kpopvocalanalysis.


Nguồn: kpopvocalanalysis.wordpress.com/

Link bài viết ĐÂY.

Analyst: ahmin3.

Translator: Yuki Ame.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

Advertisements