Multi Shots – Drabble [Collection] · Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[EY | School] Vol I – C3: The mirror on the wall | Part 1.


Xét trên khía cạnh cơ sở vật chất, ngôi trường này phải nói là không thiếu thứ gì. Ngược lại, điều này còn là một trong những điều kiện tiên quyết khi bọn học sinh tụi tôi chọn trường nữa.

Advertisements
Quốc Ca Thế Sự [National Anthems Gijinka] · [Longfic] Eternal Youth | School AU

[Longfic] Eternal Youth | School AU | QCTS fanfic.


Original plot: Yui Lê (Yui).

Plot developers: Helena Evans (Laz), Kusano Sakura (Alice).

Storyline creators: Laz, Alice.

Writers: Laz, Alice.

Illustrator: Yui, Laz.

Advertisements