[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C184: Ngàn năm truy tìm.


Bên ngoài Thiên Khanh, mọi người rốt cục tìm được Triệu Phổ, phát hiện sự tình đã phát triển theo phương hướng ngoài dự liệu của bọn họ.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C179: Vi trần chi công.


Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường một hướng Tây một hướng Bắc, hai bên nội lực đồng thời, khắp nửa bầu trời Tây Vực đã hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C177: Hắc cà sa.


Trên thành lâu Hắc Phong Thành, Triệu Phổ phái ảnh vệ đi tìm hiểu tin tức, trong quân doanh, Hạ Nhất Hàng suất lĩnh thập đại phó tướng điểm binh mã, làm ra tính toán tối cẩn trọng.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C174: Kế mượn đao.


Thời điểm Triển Chiêu tại Khai Phong Phủ tra án, thường xuyên sẽ đụng tới mấy vụ án trong án, rõ ràng là tra manh mối ở hướng đông, lại ngoài ý muốn phát hiện liên lụy ra tới tận phía tây…

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C172: Chuyển linh.


Dư Khiếu Nguyên đem chuyện chính mình muốn nói kể cho xong, sau khi đào cho mọi người một cái hố to tướng liền chạy mất dạng.

Advertisements
[HPTCK] Q3: Hắc Thuỷ tà linh

[HPTCK] Q3 – C171: Linh Cung ác mộng.


Hắc Thủy Cung thần bí vốn dĩ ban đầu được sử dụng như một tòa linh đường, điều này thực tế nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Advertisements