Others

Lảm nhảm (5): Chuyện MV “A Million Pieces” bị đạo.


Từ hôm qua tới nay trên facebook của mình đếm sơ sơ cũng được cỡ ba chục cái post có liên quan tới việc một nhân vật tên Dương Hiếu Nghĩa làm cái MV “Đêm không còn em” mà nội dung 99% giống “A Million Pieces” của KyuHyun.